Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ishop-cz.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího (dále jen zákazník).

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ishop-cz.com jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Provozovatel musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

2. Reklamace a výměna zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu ishop-cz.com

Postup při reklamaci zboží řeší podrobněji reklamační řád, lze jej však shrnout takto:

1. Informujte nás neodkladně o reklamaci, e-mailem, či písemně a uveďte Vaší představu o nápravě (výměna zboží, oprava, sleva, vrácení peněz – ostoupení od smlouvy)
2. Zboží zašlete s dokladem o nabytí jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3. Do zásilky nebo emailu uveďte důvod reklamace a Vaší představu o nápravě (výměna zboží, oprava, sleva, vrácení peněz – odstoupení od smlouvy)
4. Doba pro vyřízení Vaší reklamace je 30 dní

Náklady na poštovné v případě odůvodněné reklamace či odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě a za zákonem stanovených podmínek hradí provozovatel v nutné výši.
Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který provozovatel nabízí, vrátí provozovatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování odeslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku včetně nákladů na poštovné předem dohodnutým způsobem.

3. Práva a povinnosti prodávajícího:

Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Provozovatel má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

4. Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen uvést správné údaje, včetně úplné poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 7-ti dnů od doručení.